המהפכנים שנתמכו על ידי מצרים הצליחו לשלוט על ערים ראשיות , אבל לא הצליחו להשתלט על מרבית הכפרים . במהלך המלחמה בתימן השתמשו המצרים בלוחמה כימית - בגזים , והדבר עורר ביקורת עזה בעולם הערבי . ב1967- הסתיימה המלחמה בתבוסת מצרים ובכישלון מדיניותו של נאצר . מצרים פינתה את כוחותיה מתימן בספטמבר . 1967 עם הפינוי התערער מעמדו של סלאל וכעבור חודשים ספורים , ב5- בנובמבר , 1967 הוא הודח בהפיכה צבאית . תעודה תורת שלושת המעגלים של גמאל עּב ְ ד אל-נאצר בספרו "הפילוסופיה של המהפכה" , ) 1954 ( הבהיר נאצר את מאפייני מדיניותו . הספר פורסם תחילה כסדרת מאמרים בעיתונות המצרית בשנים . 1954-1953 לדעת נאצר , על מצרים לפעול בשלושה מעגלים חופפים : הערבי , האפריקני והמוסלמי . לעתים יושב אני במשרדי ומהרהר באותו נושא : " מהו תפקידנו החיובי בעולם בלתי יציב זה , והיכן הוא המרחב שבו עלינו למלא תפקיד זה " ? ּבס ְָ ִרי את מצבנו , מגיע אני לקבוצת מעגלים שבהם עלינו לרכז ולנהל את פעילותנו , ולנסות לפעול בהם במלוא עוצמתנו . אין הגורל חומד לצון , והמאורעות אינם באים באקראי ואין יש מא ַ ין . אין אנו יכולים עוד להתבונן במפת ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית