נאצר עולה לשלטון במצרים מדינות המערב סברו כי הממשל החדש במצרים הוא ממשל מתון ויש לסייע לו . אבל כעבור כשנתיים , בנובמבר , 1954 הודח הגנרל נגיּב מתפקידו בידי מועצת המהפכה , ואת מקומו תפס גמאל עּבד אל-נאצר . נאצר היה קצין צעיר מקבוצת " הקצינים החופשיים . " הוא מונה לראש ממשלה ואחר כך לנשיא . חברי " האחים המוסלמים" ( עמ' , ( 96 תנועה אסלאמית קיצונית , שיצאה נגד מגמות החילּון של המדינה ונגד המודרניזציה שביקש השלטון להשליט במדינה - ניסו להתנקש בנאצר ב . 1954- בתגובה נאסרו כמה ממנהיגי התנועה , הועמדו למשפט ראווה ונידונו לתלייה . עוד כ18- אלף מחברי " האחים המוסלמים" נאסרו . מ1954- הוצאה התנועה אל מחוץ לחוק , אבל המשיכה להתקיים במחתרת . החּוקה החדשה של מצרים נקבעה ב , 1956- וקבעה כי במצרים יי ּ ֹון משטר דמוקרטי נשיאותי . האספה הלאומית של המדינה , שתיבחר אחת לחמש שנים , תבחר בנשיא . בחירת הנשיא תאושר במשאל עם ַ והוא יכהן בתפקידו שש שנים . החוקה העניקה לנאצר סמכויות רחבות : הוא קבע את מדיניות הממשלה והייתה לו סמכות למנות ולפטר שרים . החוקה הציגה את מצרים כמדינת רווחה שתפעל למען צדק סוציאלי . בבח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית