קצינים צעירים עורכים הפיכה במצרים ב23- ביולי 1952 חוללו " הקצינים החופשיים" - קבוצה של קציני צבא צעירים ( בני , ( 35-28 הפיכה צבאית במצרים . בראש הקצינים המורדים עמד מחמד נגיּב . המורדים לא נתקלו בהתנגדות , הם הדיחו את המלך פארוק , ואילצו אותו לעזוב את מצרים . במקום פארוק מינו הקצינים את בנו אחמד פּואד למלך מצרים , אבל היה זה מעשה סמלי - אחמד פואד היה אז תינוק בן חצי שנה ו"הקצינים החופשיים" הם שניהלו את המדינה . כמה גורמים הובילו להפיכת הקצינים : א . גורם לאומי - שאיפה לעצמאות מלאה ללא כל הגבלות מצד בריטניה , שסימלה את המערב . ב . גורם פוליטי - אי יציבות השלטון במצרים שהתבטא בבחירות תכופות . במשך כ20- שנה ( 1952-1923 ) התחלפו במדינה 38 ממשלות . לכך נוסף השלטון המושחת של המלך פארוק ונאמניו . העושר , הראוותנות והבזבוז של חצר המלך עמדו בניגוד בולט לעוני של מרבית האזרחים . ג . גורם חברתי-כלכלי - במצרים הלך ובלט הפער בין כוחה ועושרה של שכבה דקה של נכבדים בעלי הון ובעלי אחוזות גדולות , שהיו לה קשרים הדוקים עם השלטון , לעומת המצוקה הבולטת של המוני העם המצרי . המצוקה התבטאה בתחומים שונים של חי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית