ניטרליות במלחמת העולם השנייה למרות חוזה הידידות עם בריטניה התפתחו במצרים הלכי רוח פ ָ שיסטיים , ואלה באו לידי ביטוי במלחמת העולם השנייה . בעת המלחמה כוחות צבא בריטיים שהו במצרים , בהתאם לחוזה הידידות משנת 1936 בין שתי המדינות . מצרים אמנם ניתקה את קשריה עם גרמניה ואיטליה , ונותרה ניטרלית , למרות זאת התחזקו במצרים מגמות של תמיכה בפ ָ ׁש ִ יזם והן ניכרו בגילויי השמחה של האוכלוסייה , כאשר התקדמו כוחות גרמניה בפיקודו של הגנרל רֹומל לכיוון מצרים ב . 1942- גילויים אלו של אהדה לכוחות הפ ָ ׁש ִ יזם לא סיכנו את מעמדה של בריטניה במצרים . העֹוינּות לבריטניה בזמן המלחמה ניכרה גם בניסיון המרד של קצינים פרו-נאצים , שבראשו עמד אנּואר אל-סאדאת . אנּואר אל-סאדאת - ( 1981-1918 ) נשיא מצרים בשנים . 1981-1970 למד באקדמיה הצבאית במצרים והיה קצין בצבא . בעת מלחמת העולם השנייה היה חבר במחתרת פרו-גרמנית שפעלה במצרים . הצטרף לקבוצת "הקצינים החופשיים" ולאחר מות נאצר נבחר לנשיא מצרים ולראש המפלגה . נקט מדיניות של התקרבות לארצות הברית . בעיני עמו נחשב למנהיג שהשיג הישגים במלחמת אוקטובר 1973 ( מלחמת יום הכיפורים ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית