בשאלת עצמאות מצרים נכשל , הכריזה בריטניה בפברואר 1922 באופן חד צדדי על עצמאות מצרים . אבל , בריטניה לא העניקה למצרים עצמאות מלאה : ענייני הביטחון וענייני החוץ של מצרים נותרו בידי בריטניה , נמשכה נוכחות צבאית בריטית במצרים , וכן נותרה בידי בריטניה ההגנה על הׁש ַ יט בתעלת סואץ . למרות זאת , בריטניה הכירה בסולטאן פּואד כמלך מצרים , במדינה נערכו בחירות והוקם פרלמנט . בבחירות הראשונות לפרלמנט שהתקיימו ב1924- זכתה מפלגת הוופ ַ ְ ד בניצחון סוחף 190 - מתוך 215 חברי פרלמנט . סמכויותיו של המלך פּואד היו רחבות , וביניהן נכללו הזכות למנות ולפטר את ראש הממשלה , לפזר את הממשלה ולאשר כל חוק שנחקק במדינה . בין המלך לבין מפלגת הוופ ַ ְ ד היו מתחים וסכסוכים מתמידים . ראשי מפלגת הו ַ ופ ְ ד עודדו את העם להפגין נגדו וביקשו לצמצם את סמכויותיו , ואילו המלך פואד , בתמיכת בעלי קרקעות עשירים , אנשי תעשייה ובעלי הון - הפעיל את סמכויותיו הרחבות , פיטר ממשלות וערך תיקונים בחוקה . המלך פארּוק - ( 1965-1920 ) מלך מצרים בשנים . 1952-1936 כיוון שהיה קטין בעת עלייתו לשלטון , שלטה במקומו מועצת עוצרים עד . 1937 נודע כמל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית