עצמאות חלקית בחסות בריטניה ב1882- כבשה בריטניה את מצרים ושלטה בה מבלי להגדיר את מעמדה החוקי במדינה , אך כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה הכריזה כי מצרים היא שטח חסות בריטי . ( 1914 ) מושל בריטי שלט על המדינה , והיא שימשה בסיס לכוחות הצבא הבריטיים במזרח התיכון . במהלך מלחמת העולם הראשונה הלכה והתעוררה במצרים תסיסה כנגד בריטניה . המצב הכלכלי הקשה במצרים היה אחד הגורמים לתסיסה זו - במדינה שרר מחסור חמור במזון בגלל גיוס בכפייה של עובדים בענפי הכלכלה השונים , ובנוסף לזה היה צורך לספק גם את צורכיהם של חיילי מדינות ההסכמה ששהו במצרים . לתסיסה זו תרמה גם התעוררות לאומית בקרב קבוצות של משכילים ושל תושבים מבוססים בערים . פרסום 14 הנקודות של הנשיא וילסון , ובהן עקרון ההגדרה העצמית , עודד את ההתעוררות הלאומית ( עמ' . ( 132 ביטוי להתעוררות הלאומית היו מהומות ומעשי מרי , שפרצו במצרים בהנהגת מפלגת הוופד , המפלגה הלאומית של מצרים . לאחר שהמשא ומתן בין הוופ ַ ְ ד לבין הבריטים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית