מבזק בשנות ה50- וה60- הסתמנו בעולם הערבי שתי מגמות מנוגדות : אחדות ופירוד . אחדות העולם הערבי הושפעה מהאמונה המשותפת בדת האסלאם , ממנהיגים ּכִריזמטים , מהתנגדות להקמת מדינת ישראל ומהסכסוך בין ישראל למדינות ערב . אחדות העולם הערבי באה לידי ביטוי בהקמת הליגה הערבית ובפעולותיה נגד ישראל , בניסיונות לאיחוד בין מדינות ערביות , בהקמת מפלגות המדגישות את רעיון האחדות , ובהחלטות שהתקבלו בוועידות פסגה . הפירוד בעולם הערבי נבע מפילוג בין זרמים דתיים וע ֵ דֹות , מסוגי משטרים שונים , מהמלחמה הקרה ומהמאבק על ההגמוניה בעולם הערבי . הפירוד בעולם הערבי בא לידי ביטוי בהפיכות צבאיות רבות ובהדחת שליטים , כמו בעיראק ובסוריה ; ובחתרנות והסתה של מנהיגים ערבים נגד שליטים במדינות אחרות , כמו בירדן ובעיראק .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית