פירוד בעולם הערבי בצד מגמת האחדות , התאפיין העולם הערבי גם בגילויים של פירוד . דוגמאות : א . זרמים דתיים ועדות - דת האסלאם אמנם מאחדת את העולם הערבי , אבל היא גם מקור לפילוג . מקור הפילוג הוא בפיצול בין הסּונים לבין ה ff יעים . כמו כן , רוב אזרחי המדינות הערביות מאמינים באסלאם , אבל יש גם מיעוטים דתיים שאינם מוסלמים , כמו לדוגמה : המיעוט הנוצרי בלבנון , המיעוט הק ֹ ּפטי במצרים . נוסף ְ על כך ישנן במזרח התיכון גם עדות שלהן אמונה אחרת , כמו העדה הדרוזית בסוריה ובלבנון , או העדה הע ַ לאווית ִ בסוריה . ב . עיצוב משטר - במדינות העולם הערבי עוצבו שני סוגים של משטרים : משטרים מלוכניים ומשטרים רפובליקניים . המשטרים המלוכניים , כמו לדוגמה המשטר בירדן , בערב הסעודית ובמרוקו , ניסו לׁש ַ מר את כוחו של בית המלוכה ואת כוחם של הנכבדים המקורבים אליו . לעומתם , המשטרים הרפובליקניים - שעלו בדרך כלל לאחר הפיכות , כמו לדוגמה המשטר במצרים - ביקשו לפעול למען שינויים חברתיים מפליגים . ג . המלחמה הקרה - מאבק זה הגביר את היריבות והפילוג בעולם הערבי ( עמ' . ( 140-138 מדינות בעולם הערבי , כמו מצרים וסוריה , קיב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית