אחדות בעולם הערבי העולם הערבי בשנות ה50- וה60- של המאה העשרים התאפיין בשתי מגמות מנוגדות : אחדות מצד אחד , ופירוד - מנגד . כמה גורמים השפיעו על אחדות העולם הערבי : א . דת האסלאם - האמונה של מרבית האוכלוסייה בדת האסלאם יצרה תחושה של אחדות בין אזרחי המדינות הערביות . המסורת הדתית , החגים , התפילה - יצרו אורח חיים דומה ובסיס תרבותי משותף , שנשען על ההיסטוריה המשותפת של האימפריה המוסלמית . ב . מנהיגות ּכִריזמטית - בכמה מן המדינות הערביות עלו לשלטון , בדרך כלל בהפיכה צבאית , מנהיגים פוליטיים רבי השפעה . מנהיגים אלו הציגו את אחדּות העולם הערבי כמרכיב חשוב במדיניותם . כזה היה לדוגמה נשיא מצרים , גמאל עּב ַ ְ ד אל-נאצ ֶ ר . ג . הקמת מדינת ישראל - התבוסה שנחלו מדינות ערב ב1948- הייתה גורם שליכד אותן למאבק במדינת ישראל . התעמולה הערבית הרבתה להדגיש כי קיומה של מדינת ישראל כמדינה ריבונית במזרח התיכון הוא זמני , וכי העולם הערבי מלוכד במאבקו בישראל . התעמולה הערבית הוסיפה וטענה כי מדינת ישראל קמה כתוצאה מאינטרסים של מדינות המערב , וכי היא י ׁ ּות חריגה במרחב הערבי והמוסלמי המאפיין את המזרח התיכון ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית