פרק ט : מדינות בעולם הערבי בשנות ה50- ובשנות ה60- יוזמות מדיניות אלו לאיחוד בין מדינות נבדלו זו מזו : האיחוד בין מצרים לסוריה היה איחוד בין מדינות מרוחקות מבחינה גאוגרפית , ואילו האיחוד בין ירדן לעיראק היה איחוד בין מדינות שיש להן גבול משותף . ג . הקמת מפלגות - הנטייה להדגיש את האחדות הערבית התבטאה במפלגות שהדגישו את רעיון האחדות . אחת המפלגות שייצגה תפיסה זו הייתה מפלגת הּבעת , ' ( שפירושה בערבית : התחייה . ( המפלגה הוקמה ב1946- בסוריה כמפלגה פוליטית , היא דגלה באחדות לאומית ערבית , וביקשה להקים מדינה כל-ערבית מאוחדת . סיסמת הּבעת' הייתה " אחדות , חירּות , סוציאליזם - ַ אומה ערבית אחת הנושאת שליחות נצחית . " המפלגה זכתה להישג מרשים בבחירות שנערכו לאחר ההפיכה בסוריה בשנת . 1954 מפלגת הבעת' תמכה באיחוד בין מצרים לסוריה במסגרת קע"מ . ד . ועידות פסגה - החל ב1964- החלו להתקיים ועידות פסגה של ראשי מדינות ערב . בוועידות אלו התקבלו החלטות שהתוו את מדיניותן של מדינות ערב . דוגמאות : בקונגרס שהתקיים בירושלים בחסותה של הליגה הערבית בינואר 1964 הוחלט להקים את אש"ף - ארגון לשחרור פלסטין , ארגון מד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית