עליית היהודים מסוריה , מלבנון וממצרים הייתה במסגרת העלייה החשאית , והיהודים הוברחו לישראל ממדינות אלה ביבשה , בים ובאוויר . יהודי טוניסיה , מרוקו ואיראן עלו לישראל במסגרת מדיניות העלייה המבוקרת - מדיניות שהונהגה בשל הקושי של מדינת ישראל לקלוט עולים כה רבים בראשית עצמאותה . לביצוע מדיניות העלייה המבוקרת הוקם "המוסד לתיאום . " תהליך קבלת העצמאות של מדינות צפון אפריקה ותחושת חוסר הביטחון לחייהם , הביאה את היהודים במדינות צפון אפריקה לעזוב את הארצות הללו . לפני עלייתם לישראל , העולים מארצות האסלאם שהו במחנות מעבר שנוהלו בידי שליחים של מדינת ישראל וארגונים יהודיים בינלאומיים . חלק ממחנות המעבר הוקמו במדינה שממנה באו היהודים , חלקם הוקמו במדינה קרובה למדינה שממנה באו , ומחנות מעבר נוספים הוקמו באירופה . עליית היהודים מארצות האסלאם הייתה כרוכה בקשיים חומריים ובקורבנות בנפש - כמו לדוגמה , אסון ילדי אוסלו ומאוחר יותר - טביעת הספינה "אגוז . " לחזרה ולדיון . 1 חוקרים טוענים כי במציאות שנוצרה לאחר מלחמת העולם השנייה , נאלצו המעצמות הקולוניאליות לשקול מחדש את המדיניות במושבותיהן . כיצד השפיעו מלחמת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית