מבזק הדק ֹ ֹוֹוניזצ ְ יה , ה פָ אן ָ -ערבי ּ וּו ה ּ אן פָ -אסאלמיּות והקמת מדינת ישראל - השפיעו על הגירת יהודים מארצות האסלאם ועל התפרקות הקהילות היהודיות במדינות אלה . רוב היהודים עלו למדינת ישראל . אפשר להבחין בין כמה קבוצות של מדינות ערביות על פי יחסן לקהילות היהודיות ולמדינת ישראל : מדינות שנלחמו בישראל , מדינות שלא נלחמו בישראל , מדינות צפון אפריקה . כשני שלישים מהעולים מארצות האסלאם בשנים 1952-1948 הגיעו מגלויות מתחסלות , ממדינות שנשקפה בהן סכנה לחייהם - כמו לוב , תימן ועיראק . הספינה "אגֹוז" - על פי התאריך העברי , טבעה ספינת "אגוז" בכ"ג בטבת ( תשכ"א . ( תאריך טביעתה נקבע ליום הזיכרון הממלכתי לציון הפעילות המחתרתית וההעפלה מצפון אפריקה . מדינת ישראל פעלה להעלאת הנספים בטביעת "אגוז" לקבורה בישראל . אבל רק לאחר ועידת מדריד שהתקיימה ב1991- ( עמ' , ( 204 הסכים חסן ה , 2- מלך מרוקו , כי שליח מישראל יבוא למרוקו , ויטפל בהעברת הגופות לקבורה בישראל . ב1994- הובאו לקבורה בישראל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית