העלייה כרוכה בקשיים ובסכנות עליית היהודים מארצות האסלאם הייתה כרוכה בקשיים חומריים ובקורבנות בנפש . יהודים אמידים השאירו רכוש רב בארצות מוצאם . רק מעטים הצליחו למכור מן הרכוש שהיה בבעלותם , וגם אלה במחירים נמוכים לאין שיעור מערך ֵ רכושם . בארצות מסוימות - לדוגמה , בתימן - לא אפ ְׁשְ רּו ליהודים להוציא רכוש כלל . בעת ה ׁשְ הּות במחנות המעבר נפטרו יהודים רבים . כך למשל היה במחנה המעבר בעדן ַ ובמחנה המעבר בטהרן . מניחים כי בריאות רופפת של היהודים המועמדים לעלייה בגלל תנאי חייהם לפני עלייתם , וקשיי הדרך עד למחנות המעבר - גרמו למותם של מאות . הנסיעה ממקום למקום לּוותה ְ בלא מעט אסונות . ב20- בנובמבר 1949 התרחש אסון ילדי אֹוסלֹו - מטוס שהטיס ילדים מטוניסיה למחנה החלמה באוסלו שבנורווגיה בדרכם לארץ ישראל - התרסק . 27 ילדים נהרגו , ורק ילד אחד ניצל . התאונה חשפה את הגירת היהודים מטוניסיה ואת הסיוע של השלטון הצרפתי להגירתם . לכן הילדים נקברו בטוניסיה , ובכך ביקשה צרפת להוכיח כי אינה שותפה להגירת היהודים משם . אסון אחר קשור בטביעת הספינה "אגֹוז" בלילה שבין 10 ל11- בינואר . 1961 במסגרת העלייה המחת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית