העולים שוהים במחנות מעבר בתהליך עלייתם שהו העולים מארצות האסלאם במחנות מעבר - תחנות ביניים בדרך מארץ המֹוצא ָ לארץ ישראל . קיומם של מחנות המעבר היה מותנה בהסכמתה של המדינה שבה הוקמו המחנות . מחנות המעבר נוהלו בידי שליחים של מדינת ישראל ונציגים של ארגונים יהודיים בינלאומיים , בעיקר של הג'וינט . ההיסטוריון חיים סעדון מֹונה כמה סוגים של מחנות מעבר : • מחנות מעבר עבור היהודים במדינה שבה הוקמו - מחנות כאלה הוקמו במרוקו בלבד . מחנות מעבר עבור יהודים מכמה מדינות קרובות זו לזו - המחנה בטהרן שבאיראן שירת את יהודי עיראק , ּ כְרדיסטן ואפגניסטן ; המחנה באלג'יריה שירת את יהודי מרוקו ; והמחנה בעדן שירת את יהודי תימן . ַ מחנות מעבר באירופה עבור יהודים שהיגרו מארצות האסלאם - המחנות במְרסיי שבדרום צרפת שירתו את יהודי צפון אפריקה , ומחנה ּ ּבִרינדיזי באיטליה שירת את יהודי לוב . העולים מארצות האסלאם נאלצו להגיע למחנות המעבר , ולפעמים אף עברו ממחנה מעבר אחד למשנהו . במיוחד בלטה תופעה זו בעליית יהודי מרוקו , ששהו במחנות מעבר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית