. 1 באיזו תקופה הייתה הגירה גדולה במיוחד של יהודים מארצות האסלאם ? מדוע ? . 2 מיינו את הנתונים שבטבלה על פי חלוקה למדינות : מדינות שנלחמו בישראל , מדינות שלא נלחמו בישראל ומדינות צפון אפריקה . באילו מגמות תוכלו להבחין בשינויים בגודל הקהילה ? . 3 מאילו ארצות הייתה הגירת היהודים גדולה במיוחד ? ומאילו ארצות הייתה קטנה יחסית ? נסו לשער מדוע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית