ממדי העלייה מארצות האסלאם הלכו וגדלו עם הקמת מדינת ישראל . מהקמת המדינה ב14- במאי 1948 ועד דצמבר 1949 עלו לישראל כ 12 , 500- יהודים מארצות האסלאם - יותר מ 10 % - מכלל היהודים בארצות אלה . המניע העיקרי שדחף את היהודים לצאת , הייתה ההבנה כי עם הקמת מדינת ישראל ותבוסת מדינות ערב במלחמת העצמאות , ועם הקמת מדינות ערביות עצמאיות במזרח התיכון - נשקפת סכנה לחייהם . יהודים עולים מגל ּ ויֹות מתחסלות כשני שלישים מכלל העולים לישראל מארצות האסלאם בשנים 1952-1948 היו עולים מגל ּ ויֹות מתחסלות - עולים שחייהם היו בסכנה במדינות שחיו בהן , ומדינת ישראל הכירה בכך והבינה כי חובתה לפעול במהירות , להצילם ולהעלותם לישראל . במעמד זה היו קהילות היהודים בכמה ממדינות המזרח התיכון : בלוב , בתימן ובעיראק , והקהילות היהודיות שלהן הועלו לישראל במהירות רבה בשנים . 1952-1948 א . יהודי לוב - כבר בנובמבר 1945 היו התפרצויות אלימות כלפי יהודי לוב . בהשפעת אירועי מלחמת העצמאות , שוב ּ פ ְָ רעּו התושבים המקומיים בלוב בשכניהם היהודים ביוני . 1948 תהליך העצמאות של לוב העלה חשש מפני היׁש ָ נּות גילויי אלימות . כתוצאה מכך עלו ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית