התהליכים הפוליטיים משפיעים על היהודים מצבן של הקהילות היהודיות בארצות האסלאם הושפע מן התהליכים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון : הדקולוניזציה ( עמ' , ( 132 הּפ ָ אן-ערביּות - השאיפה לאחדות בין מדינות ערב ולשיתוף פעולה ביניהן , והּפ ָ אן-אסלאמיּות - התחזקות מגמות של שאיפות לאחדות בין כל המאמינים בדת האסלאם ( עמ' . ( 149 גם הקמת מדינת ישראל השפיעה על מצבן של הקהילות היהודיות במדינות ערב . אירועים אלה סיכנו את חיי היהודים בארצות האסלאם והשפיעו על הגירתם ועל התפרקות הקהילות . מרבית היהודים עלו למדינת ישראל , וחלקם היגרו לאירופה ולאמריקה . היהודים שיצאו ממדינות האסלאם לא גורשו על ידי השליטים , אלא עזבו מבחירה והחליטו לעלות לישראל . כמה סיבות השפיעו על החלטתם : א . הקמת מדינת ישראל - בשנת 1948 חיו בארצות האסלאם כמיליון יהודים . הם קיבלו בהתרגשות ובהתלהבות את הקמת מדינת ישראל . מתוך אמונתם הדתית ראו רבים בהקמת מדינת ישראל נס , ורמז לגאולה הקרובה לבוא . אולם רק מעטים מגילויי השמחה , כמו אלה שהיו בערים טוניס ( בטוניסיה , ( וטריפולי ( בלוב ) - היו פומביים . היהודים , ששמחו לשמוע את הבשורה על הקמת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית