המאבק הבינגושי מתחולל גם במזרח התיכון אחת המדינות במזרח התיכון שמצבה הושפע מן המלחמה הקרה הייתה טורקיה . ברית המועצות תבעה שטחים במזרח טורקיה , ובנוסף גם שטחים באזור הסמוך לחוף הים השחור - ובאמצעותם ביקשה להשיג שליטה משני ע ֶ ב ְ ֵרי הים השחור . ברית המועצות אף תבעה ב1946- ברית הגנה משותפת עם טורקיה . ארצות הברית הבינה כי תביעות אלה מלמדות על כוונתה של ברית המועצות לפלוש לטורקיה . כדי לשמור על ביטחונה של טורקיה מפני תוקפנות סובייטית , פעלה ארצות הברית לבלימת ההשפעה הסובייטית , וחיזקה את המשטר הפרו-מערבי בטורקיה בעזרת תכנית מְר ff ל . ארצות הברית הנהיגה את תכנית מרשל מ , 1947- ובאמצעותה ביקשה לחזק את המשטרים הדמוקרטיים באירופה על ידי ביסוס כלכלתם ( עמ' . ( 87 לכן העניקה ארצות הברית לטורקיה תמיכה כלכלית רחבה , ובעזרתה פותחו בטורקיה תשתיות התחבורה , התעשייה והחקלאות . הודות לתכנית מרשל הצטרפה טורקיה לגוש המערבי וב1952- הצטרפה גם לברית נאט"ו - ברית הגנה צבאית שנועדה לבלום את התחזקותה של ברית המועצות באירופה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית