חשיבותו של המזרח התיכון גוברת בשנות המלחמה הקרה ( עמ' ( 87-86 הלכה וגברה החשיבות הגאֹוּפֹוליטית של המזרח התיכון . מעמדן של בריטניה וצרפת במזרח התיכון הלך והתערער . בהשפעת שנות מלחמת העולם השנייה נאלצה כל אחת מהן להקדיש את משאביה לשיקום המדינה ואזרחיה . תהליך הדקולוניזציה ביטא את הסתלקותן של המעצמות האירופיות מן המזרח התיכון . במצב זה פעלו ברית המועצות - מנהיגת הגוש המזרחי , וארצות הברית - מנהיגת הגוש המערבי , לחיזוק השפעתן באזור . עוזר שר החוץ האמריקני , ג'ורג' מקגי , הבהיר עוד בנובמבר 1949 כי לנוכח האיּום הסובייטי הגובר ולנוכח חולשת בריטניה - " ארצות הברית אינה יכולה עוד להסתפק במושב האחורי בענייני המזרח התיכון . " חשיבותו של המזרח התיכון בעיני המעצמות נבעה מכמה גורמים : א . מיקום גאוגרפי - אזור המזרח התיכון הוא מפגש בין שלוש יבשות : אירופה , אסיה ואפריקה . המזרח התיכון גובל בברית המועצות , מנהיגת הגוש המזרחי . ברית המועצות הגדירה את המזרח התיכון - אזור השוכן בסמוך לגבולותיה הדרומיים . ואכן , איראן וטורקיה - שתי מדינות במזרח התיכון - גובלות בברית המועצות . בהשפעת המיקום הגאוגרפי היו ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית