מבזק באמצע המאה ה19- ובראשית המאה ה20- השתלטו מעצמות אירופה על שטחים באסיה ובאפריקה בתהליך שנקרא ק ֹ ֹוֹוניאליזם . לקולוניאליזם היה מניע פוליטי-לאומי ומניע כלכלי . בנוסף , היו אירופים שסברו כי עליהם להפיץ את התרבות המערבית ואת הדת הנוצרית בקרב אוכלוסיית המושבות המקומית . כבר לאחר מלחמת העולם הראשונה החלו לפעול נגד השלטון הקולוניאלי משכילים מּב ְ ני המושבות באסיה , וגם חיילים שלחמו בצבאות צרפת ובריטניה . לאחר מלחמת העולם השנייה ומאז סוף שנות ה40- של המאה העשרים החל תהליך הדק ֹ ֹוֹוניזצ ְ יה , ומדינות החלו לקבל עצמאות . תהליך הדקולוניזציה נבע מכמה גורמים : שינוי ביחס למדינות הקולוניאליות אצל עמי אסיה ואפריקה , השפעת השירות בצבאות המדינות הקולוניאליות , השפעת תנועות לאומיות שקמו במושבות , השפעת ערכי התרבות המערבית , התנגדות לקולוניאליזם בדעת הקהל האירופית , פעילותו של האו"ם , המלחמה הקרה והעמדה האנטי-קולוניאלית של המעצמות . לאחר מלחמת העולם השנייה קמו במזרח התיכון מדינות עצמאיות . כולן , פרט לישראל , היו מדינות ערביות . המאבק הלאומי לעצמאות אלג'יריה היה אלים וממושך , ושיאו היה בפעילות של ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית