הסוציאל-דמוקרטיות - פסל את הקולוניאליזם כי היה מנוגד לעקרון שוויון הזכויות ולזכות ההגדרה העצמית . כך היה לדוגמה בבריטניה , בצרפת ובבלגיה - מדינות שבהן עלו מפלגות השמאל לשלטון או השתתפו בממשלות , ותבעו להסתלק מן הקולוניאליזם . ו . פעילותו של האו"ם : למאבק בקולוניאליזם היה ביטוי גם במדיניות ארגון האומות המאוחדות ( האו"ם ) שנוסד ב . 1945- הארגון חַרת על דגלו את השוויון בין העמים , את הזכות של כל העמים להגדרה עצמית לאומית , ואת זכויות האדם . האו"ם התנגד לקולוניאליזם שפעל באמצעים של ניצול ודיכוי . במגילת היסוד של האו"ם הוטל על המעצמות הקולוניאליות לדאוג לקידומם הפוליטי , החברתי והחינוכי של העמים במושבות ולסייע להם בהקמת מוסדות פוליטיים . האו"ם גם הטיל על המדינות הקולוניאליות לדווח לו על השינויים שהתחוללו במושבות שבשליטתן . ז . המלחמה הקרה והעמדה האנטי-קולוניאלית של המעצמות : הקרע בין הגוש המזרחי לבין הגוש המערבי הלך והחריף בעת המלחמה הקרה והשפיע על תהליך הדקולוניזציה . עוד בתקופת מלחמת העולם השנייה טען הנשיא רּוזוולט ֵ , כי לא ייתכן להילחם בגילויי התוקפנות של הפׁשיזם והנאציזם באירופה ובד בב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית