גורמים בינלאומיים ומקומיים משפיעים על הדקולוניזציה גורמים בינלאומיים הקשורים לתוצאות מלחמת העולם השנייה , למעצמות הקולוניאליות , ליחסים בין הגוש המזרחי לגוש המערבי בעת המלחמה הקרה , וגורמים מקומיים הקשורים למושבות עצמן - השפיעו על תהליך הדקולוניזציה : א . שינוי ביחס למדינות הקולוניאליות אצל עמי אסיה ואפריקה : ההתמוטטות המהירה של בלגיה והולנד מול הצבא הגרמני בעת מלחמת העולם השנייה , כניעת צרפת , תבוסת בריטניה בקרבות באסיה בראשית המלחמה , וההצלחות המהירות של יפן - כל אלה ערערו את מעמדן של מדינות אירופה אצל עמי אסיה ואפריקה , ותדמיתן כאימפריות חזקות - נסדקה . ב . השפעת ה ff ירּות בצבאות המדינות הקולוניאליות : בעת מלחמת העולם השנייה , גייסו בריטניה וצרפת אנשים מן המושבות לצבאותיהן במזרח אסיה ובצפון אפריקה . במהלך השירות הצבאי , נפגשו בני המושבות עם החיילים האירופים והיו עדים מקרוב לחולשתם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית