עמים נאבקים לעצמאות כבר לאחר מלחמת העולם הראשונה החלו במדינות אסיה הפגנות ושביתות נגד השלטון הקולוניאלי . את הפעילות נגד השלטון האירופי הזר הובילו שתי קבוצות : א . משכילים מקומיים - שקיבלו חינוך מערבי וחיו בערי הבירה . המשכילים הקימו מפלגות פוליטיות , שח ְ רתּו על דגלן את חיסול השלטון הקולוניאלי וביססו את  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית