מדינות אירופה משתלטות על שטחים באסיה ובאפריקה באמצע המאה ה19- ובראשית המאה ה , 20- השתלטו מעצמות אירופה בקצב מהיר על שטחים באסיה ובאפריקה והפכו אותן למושבות שלהן , לקֹולֹוניֹות . תהליך ההשתלטות , שגילוייו המוקדמים היו עוד במאה ה , 16- נקרא קֹולֹוניאליזם . בראשית המאה ה20- היו רוב שטחיהן של אסיה ואפריקה שייכים לקומץ מעצמות אירופיות . השתלטות מדינות אירופה על אזורים באסיה ובאפריקה מקורה בכמה מניעים מרכזיים : א . מניע פוליטי-לאומי - מנהיגי מדינות אירופה ביקשו לבטא את הכוח הפוליטי של מדינותיהם באמצעות השתלטות על שטחים מעבר לים . הם סברו כי מספר המושבות שבשליטת כל מדינה אירופית מעיד על מעמדה הפוליטי ועל יוקרתה הלאומית . לכן התפתח בין מדינות אירופה , שביקשו להגיע לבכורה פוליטית , מירֹוץ אימּפְריאלי - מעין מירוץ תחרותי על אזורי שליטה . ב . מניע כלכלי - במאה ה19- החלה באירופה מהפכה תעשייתית , ומדינות היבשת נזקקו גם לחומרי גלם לתהליך הייצור וגם לשווקים שיקלטו את שפע הת ֹ וצ ָ ִרים והסחורות . חומרי הגלם היו מצויים בשפע באסיה ובאפריקה , ומדינות אירופה ביקשו להשיגם ללא תמורה , ותוך ניצול כוח העבוד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית