מדינת ישראל במזרח התיכון בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה התפתח המזרח התיכון בהשפעתם של הדק ֹ ֹוֹוניזצ ְ יה והמלחמה הקרה - תהליכים ּכלל-עולמיים . בד בבד הלכו והעמיקו באזור הלכי רוח של ּ פּפן-ע ְַ רב ִ יּות וּפאן ָ -אסלאמיּות , ובצ ִ דם - גילויים של חוסר יציבות פוליטית במדינות ערב . תהליכים אלה השפיעו על הקהילות היהודיות במדינות המזרח התיכון , על ביטחונה של מדינת ישראל ועל חיי היומיום של תושביה . פריצת דרך במציאות סבוכה זו החלה בתהליך השלום – שמעורר מחלוקת עזה בחברה הישראלית . מטרות לימוד היחידה להבין את השפעת הדקולוניזציה והמלחמה הקרה על המזרח התיכון ועל הקהילות היהודיות בו . לשקול את משמעות מגמות האיחוד ומגמות הפירוד במדינות ערב ואת השפעתן על מדינת ישראל . להכיר את דפוסי התפתחותן של שתיים ממדינות ערב - מצרים וירדן . לבחון את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל החל בשנות ה50- של המאה העשרים , את התמורות שחלו בה , ואת השפעתה על אזרחי המדינה . להיחשף לגורמים שהובילו לתהליך השלום , להבין את הקשיים בתהליך זה ואת הסיכויים והסיכונים הטמונים בו . להכיר חומרים היסטוריים מילוליים וחזותיים - תעודות , קט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית