בעקבות מלחמת העצמאות חתמה בנפרד כל אחת ממדינות ערב שלחמה בישראל , פרט לעיראק , על הסכם שביתת נשק עם ישראל . המשא ומתן לחתימת הסכמי שביתת נשק התנהל ברובו באי רודוס , והדיונים שהחלו עוד בעת הקרבות נמשכו בחודשים פברואר - יולי . 1949 בעקבות הסכמים אלה נקבע קו הגבול בין ישראל לשכנותיה - "הקו הירוק . " התבוסה שנחלו מדינות ערב במלחמת העצמאות ערערה את יציבותן הפוליטית , ובכמה מהן התחלפו ממשלות והתרחשו הפיכות . כתוצאה מן המלחמה הפכו כ650- אלף ערבים לפליטים . בגלל תבוסתם הצבאית מכנים הערבים את מלחמת 1948 בשם "אל-נּכּב ַ ה , " האסון . לחזרה ולדיון . 1 השלב השני של מלחמת העצמאות - החל בהכרזת העצמאות ב15- במאי 1948 והסתיים בחתימת הסכמי שביתת הנשק ( האחרון שבהם ביולי . ( 1949 א . מי הם הכוחות הלוחמים בשלב השני ? ב . תארו אירועים מרכזיים , צבאיים ומדיניים , בשלב זה . מה חשיבותם לדעתכם ? ג . הציגו שתי דוגמאות להשפעת המהלכים המדיניים על המהלכים הצבאיים בשלב השני של המלחמה והסבירו מה הייתה מידת השפעתם . . 2 הקמת צה"ל ופרשת אלטלנה - היו אירועי מפ ְ נה בתהליך הקמת מדינת ישראל . מה היו אירועים אלה ? האם לד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית