מבזק מבצעי ההכרעה של מלחמת העצמאות החלו באוקטובר , 1948 ובהם : מבצע יואב , מבצע חיָרם , מבצע חורב , מבצע עובדה . המחיר האנושי של מלחמת העצמאות היה כבד : נהרגו כ 6 , 000- חיילים ואזרחים - אחוז אחד מכלל התושבים היהודים . במהלך מלחמת העצמאות הוקם צה"ל וכוחו - במספר לוחמים ובציוד - הלך וגדל . תכנית החלוקה של כ"ט בנובמבר לא י ּ ff ְ מה בנוגע להקמת מדינה ערבית בארץ ישראל , ובנוגע למעמדה של ירושלים - לעיר לא ניתן מעמד בינלאומי . כתוצאה ממלחמת העצמאות חולקה ירושלים : העיר המערבית הייתה בשלטון ישראל ונקבעה כבירתה , ואילו העיר המזרחית הייתה בשלטון ירדן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית