תוצאות צבאיות , אנושיות ומדיניות למלחמה מלחמת העצמאות נמשכה בהפסקות כ15- חודשים , מ30- בנובמבר 1947 ועד מרס . 1949 במהלכה קמה מדינת ישראל . את תוצאות המלחמה ניתן לבחון בהיבטים שונים . המחיר האנושי שגבתה המלחמה היה כבד ביותר : היישוב העברי , שמנה כ600- אלף נפש בפרוץ מלחמת העצמאות , איבד במהלכה כ 6 , 000- חיילים ואזרחים - אחוז אחד מכלל תושביו . למעלה מ 4 , 000- מן הנופלים היו לוחמים . מן ההיבט הצבאי - בשלב הראשון של המלחמה נלחם היישוב בכוחות צבאיים ערביים לא סדירים ; בשלב השני של המלחמה , מ15- במאי , 1948 נלחמה המדינה בצבאות סדירים של מדינות ע ֲ ָרב . במהלך המלחמה הוקם צה"ל וכוחו הלך והתעצם . חלק מהנשק נרכש ממקורות בחוץ לארץ וחלקו יּוצ ַ ר בארץ , ומספר הלוחמים הלך וגדל . מן ההיבט המדיני - תוך כדי המלחמה קמה מדינת ישראל העצמאית כמדינת העם היהודי . מפת המדינה השתנתה כתוצאה מן הקרבות : בהשוואה לתכנית החלוקה שאישר האו"ם בכ"ט בנובמבר , 1947 הורחבו שטחי המדינה והושג רצף טריטוריאלי בין צפון הארץ לדרומה . בעוד שתכנית החלוקה הקצתה למדינה היהודית רק 14 אלף קילומטרים ְ רבּוע ִ ים מתוך 27 , 000 קמ"ר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית