הישגים לצה"ל במבצעים צבאיים בדרום ובצפון ההנהגה של מדינת ישראל ראתה בהמשך ההפוגה - סכנה . צבאות מדינות ערב המשיכו לשהות בתחומי המדינה והכוננות הממושכת הכבידה מאוד על המדינה . משה ׁשָ ֵרת , שר החוץ , טען כי ההפוגה היא בבחינת " מלחמת התשה" עבור המדינה שזה עתה קמה . באמצע אוקטובר 1948 החלו קרבות בחזית הדרום ובחזית הצפון והם הובילו להכרעה במלחמה . א . בחזית הדרום : הדיון המתוכנן של העצרת הכללית של האו"ם בתכנית ברנדוט , והחשש שֶָ מא תכנית זו תאושר והנגב ייקרע ממדינת ישראל הובילו להחלטת הממשלה לפ ְ נֹות לחזית הדרום ולפרוץ לנגב . בן גוריון חזר והבהיר כי יש להילחם על הנגב : " אין תחליף לנגב מבחינה ציונית" - לא רק חלקו הצפוני אלא הנגב כולו . בלילה שבין 15 ל16- באוקטובר החל מבצע יואב בחזית הדרום . בקרבות נגד הצבא המצרי במסגרת מבצע זה הצליחו הלוחמים לחבר את הנגב המנותק אל מדינת ישראל ולכבוש את באר שבע . במהלך מבצע יואב ּוְ תר כוח מצרי שהיה באזור ּכיס פלּוג ַ 'ה . ב . בחזית הצפון : בעת ריכוז הכוחות בחזית הדרום תקף קא וְ קג'י , מפקד " צבא ההצלה , " את קיבוץ מנָרה שבצפון . צעד זה הוביל למבצע חיָרם ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית