מבזק בתיווך האו"ם החלה ב11- ביוני 1948 ההפוגה הראשונה במלחמה והיא נמשכה ארבעה שבועות . צה"ל ניצל את ימי ההפוגה לתכנון המשך מהלכי המלחמה , לקליטת לוחמים ולאימונם , ולהצטיידות בנשק . בימי ההפוגה הראשונה הועברה לירושלים אספקה , נסללה דרך ּ בְרמה והחלו עבודות להנחת צינור מים לירושלים . בימי ההפוגה הראשונה התרחשה פרשת האנייה אלטלנה ובלטה בה מנהיגותם של דוד בן גוריון - שביקש למנוע את קיומם של שני צבאות במדינת ישראל הריבונית , ושל מנחם בגין - שקרא לחברי האצ"ל לנצור את נשקם , ובכך מנע מלחמת אזרחים . ההפוגה הראשונה הסתיימה לאחר ארבעה שבועות ביוזמה התקפית של מצרים , ב9- ביולי . 1948 אז החלו קרבות שנמשכו עשרה ימים ובהם נבלמו הצבאות של מדינות ערב . ב19- ביולי 1948 החלה ההפוגה השנייה שאותה קבעה מועצת הביטחון של האו"ם . מועצת הביטחון הודיעה כי בכוונתה להגיע להסכם מדיני בין הצדדים הלוחמים ואיימה בהטלת סנקצ ְ יֹות על מי שיפ ֵ ר את ההפוגה . בעת ההפוגה השנייה רצחו שלושה חברי "חזית המולדת" - קבוצה קיצונית של לח"י בירושלים - את הרוזן ּ ּוְרנדֹוט , המתווך מטעם האו"ם , מכיוון שהתנגדו לתכניותיו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית