ב ֶ ְרנדֹוט , המתווך מטעם האו"ם - נרצח בימי ההפוגה השנייה ב17- בספטמבר 1948 רצחו שלושה חברי " חזית המולדת" - קבוצה קיצונית של אנשי לח"י בירושלים , את הרוזן פֹולקה בֶ ְרנדֹוט , המתווך מטעם האו"ם . ּבֶ ְרנדֹוט הגיע לארץ ישראל כבר בסוף מאי 1948 וגיבש הצעות להסדר בין היהודים לערבים . ברנדוט סבר כי תכנית כ"ט בנובמבר היא תכנית גרועה , ובהתאם לשינויים שהתחוללו בשטח בעקבות המלחמה הציע ביוני 1948 תכנית מ ׁשֶ לֹו לחלוקת ארץ ישראל . על פי תכנית ברנדוט המדינה היהודית תכלול את הגליל , רצועה צרה לאורך מישור החוף ודרום הארץ עד לקו אשקלון-בית גוברין . יתר השטח - כל האזור מבית גוברין דרומה , כולל הנגב , וכן ירושלים - יימסר לידי המדינה הערבית שתיכלל בעבר הירדן . שטח המדינה היהודית , לפי תכנית זו , היה מצומצם מן השטח המיועד לפי תכנית החלוקה של האו"ם ( עמ' . ( 90 הערבים והיהודים דחו את ההצעה . בעקבות הצלחות צה"ל בקרבות עשרת הימים הציע ברנדוט בספטמבר 1948 תכנית חלוקה שנייה : גבולות המדינה היהודית יישארו כפי שהציע בהצעתו הראשונה , אך ירושלים תקבל מעמד בינלאומי . נוסף על כך העלה את ההצעה להחזרת הפליטים הערבי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית