האו"ם קובע הפוגה נוספת לאחר עשרה ימים של קרבות , ב19- ביולי 1948 נכנסה לתוקפה ההפוגה השנייה , שקבעה מועצת הביטחון של האו"ם . בניגוד להפוגה הראשונה , הפעם לא נקבע משך הזמן של ההפוגה , ומועצת הביטחון איימה בהטלת סנקצ ְ יֹות ( עונשים כלכליים , כספיים , מדיניים ועוד המוטלים על מדינה שמפירה חוק בינלאומי ) על מי ׁש ֶ יפ ֵ ר אותה . מועצת הביטחון אף הכריזה כי בכוונתה להוביל להסכם מדיני בין הצדדים הלוחמים . לפני חברי מועצת המדינה אמר בן גוריון : " אנחנו עומדים בפני מערכה משולבת , גם צבאית וגם מדינית ויש תלּות הדדית בין שתי המערכות . ואין לחשוב שרק גורם אחד מאלה , צבאי או מדיני , יכריע סופית בתקופה זו " . בן גוריון אף הבהיר כי המלחמה בשלב זה אינה על עצם קיומה של המדינה - עובדה שכבר הוכרעה - אלא על תנאי קיומה . בימי ההפוגה השנייה הצטייד צה"ל בנשק שנרכש בחו"ל ש כּ לל טנקים מעטים ותותחים ; חיל הים חימׁש את כלי הׁש ַ יט שלו בתותחים ולחיל האוויר נוספו מטוסי קרב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית