הישגים למתקפה של צה"ל לאחר ארבעה שבועות הסתיימה ההפוגה הראשונה במתקפה שיזמו המצרים ב9- ביולי . 1948 החלה תקופת לחימה של עשרה ימים רצופים - תקופה המכּונה קרבות עשרת הימים 18-9 ) ביולי . ( 1948 במהלך קרבות אלו נבלמו צבאות ע ֲ ָרב בכל החזיתות . מבצע דני הוא מבצע לרלר ש ּ ּונה כך בשל היקפו ( לוד , רמלה , לטרון , רמאללה . ( המבצע נועד להרחיק את האיום על תל אביב וסביבתה ולהרחיב את הפרוזדור לירושלים . במבצע זה כבש צה"ל את הערים לוד ורמלה , ותושביהן הערבים גורשו . עד אז שימש אזור רמלה-לוד שטח התארגנות לכוח בפיקודו של חסן סלאמה , מתומכי המּופתי ְ . נכבשו גם שטחים מדרום ללטרון , ונוצר פרוזדור שאפׁשר מעבר ְ ֵ ֲ ָ לירושלים . באותם ימים נכבשו שטחים נוספים בחזית המרכז , ראש העין , מגדל צדק ועוד . בהמשך מבצע דני נכשל עוד ניסיון לכבוש את לטרון ואת רמאללה . ב"קרבות עשרת הימים" בצפון הארץ כבש צה"ל את הגליל התחתון כולו , ל ַ רֹות העיר נצרת . הערבים תושבי נצרת הערבית לא גורשו מבתיהם . תושבי כפרים בגליל עזבו את יישוביהם - חלקם מרצון או מפחד וחלקם גורשו מבתיהם בפקודה , כמו לדוגמה תושבי הכפר ספ ּ ִריה ( ציפו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית