" פרשת אלטלנה" גורמת לפילוג בעיצומה של ההפוגה התרחש אירוע , שלימים הוענק לו השם " פרשת אלטלנה . " כחודש לאחר הקמת המדינה הביא האצ"ל באנייה אלטלנה נשק ועולים . האצ"ל דרש כי חלק מן הנשק יועבר ללוחמיו בירושלים - שם המשיך הארגון להתקיים בנפרד גם לאחר הקמת צה"ל , וחלק אחר יועבר לחברי האצ"ל שגויסו לצה"ל . בן גוריון לא הסכים לכך , ודרש כי כל הנשק יועבר לצה"ל . מסירת הנשק שהובא לידי אצ"ל באנייה אלטלנה הייתה עלולה להעיד על מצב , שלפיו במדינת ישראל הריבונית פעלו שני צבאות נפרדים . ב20- ביוני 1948 ירדו חלק מנוסעי האנייה אלטלנה בחוף כפר ויתקין , וחלק מן הנשק נפרק שם . כאשר הגיעה האנייה אל חוף תל אביב , עזבו חברי האצ"ל לשעבר את יחידותיהם בצה"ל והחלו להתרכז בסמוך לחוף . פיקוד האצ"ל התמיד בסירובו למסור את הנשק לצה"ל , ובן גוריון , שראה בסירוב מרד בסמכות השלטון האזרחי והצבאי , פקד להפגיז את האנייה - אף שידע כי עלולים להיות נפגעים בנפש . עשרה חברים מהאצ"ל נהרגו בהפגזה בחוף תל אביב ועשרות נפצעו . במצב זה , שבו הייתה עלולה לפרוץ מלחמת אזרחים , הורה מנחם בגין לחברי האצ"ל לנצור את נשקם ולהיכנע . מאוחר יותר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית