מבזק השלב השני של מלחמת העצמאות החל ב15- במאי 1948 עם פלישת צבאות סדירים של מצרים , ירדן , עיראק , סוריה ולבנון - למדינת ישראל . בחודש הראשון של הפלישה הצליחו הצבאות הפולשים לסכן את קיומה של המדינה ולהסב לה אב ֵ דות כבדות . הצבא המצרי התקדם והגיע לקרבת אשדוד . הלגיון הערבי של ממלכת ירדן כבש יישובים מצפון לירושלים , הצליח לגרום לכניעת הרובע היהודי בירושלים ולשלוט בלטרון , ובכך לנתק את הדרך אל ירושלים . צבא עיראק כבש את תחנת הכוח בנהריים , והשתלט על האזור שבין ג'נין לכפר קאסם . הצבא הסורי אמנם נהדף בדגניה א , אבל הצליח לכבוש את צמח ואת משמר הירדן . צבא לבנון הגיע עד נצרת ושפרעם . כניעת קיבוץ ניצנים לפני הצבא המצרי ו"הדף הקרבי" של אבא קֹוב ְ נר שבא בעקבותיה - עוררו סערה . ב1- ביוני 1948 הוקם צה"ל - צבא אחד למדינת ישראל . הגיוס לצה"ל נקבע כגיוס חובה . עם הקמת צה"ל פירק בן גוריון את המחתרות וריכז את כל ענייני הביטחון בידי רשות ממלכתית אחת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית