צה"ל - צבא הגנה לישראל - מוקם במהלך הקרבות בצבאות ע ֲ ָרב הפולשים הוקם ב1- ביוני 1948 צבא הגנה לישראל - צה"ל . ארגון ה"הגנה" שימש לו תשתית , ובן גוריון ציין : " עם הקמת מדינת ישראל יצאה ה'הגנה' מהמחתרת ונהפכה לצבא סדיר . " הקמת צה"ל נשענה על העיקרון כי במדינה יהיה צבא אחד , ואכן סעיף מרכזי בפקודת ההקמה של צה"ל קבע כי " אסור להקים או לקיים כל כוח מזוין מחוץ לצבא הגנה לישראל . " בעקבות הסדר בעל פה עם לח"י , פורק הארגון , וחבריו שולבו בחטיבות הצבא . הסכם בכתב על פירוק האצ"ל נחתם בידי מנחם בגין , וחברי האצ"ל היו אמורים להשתלב בצה"ל החל ביוני . 1948 כעבור חודשים אחדים , באוקטובר , 1948 פירק בן גוריון גם את הפלמ"ח . פעולה זו גררה ויכוח מר והתנגדות קשה בקרב חברי הפלמ"ח . אלה טענו כי הפלמ"ח שונה מהאצ"ל ומלח"י , שהיו גופים פורשים ולא קיבלו מעולם את מרּותה של הנהגת היישוב . הצעדים שנקט בן גוריון לאיחוד הכוחות הלוחמים במסגרת צה"ל , אפ ְׁשְ רּו לרכז את כל ענייני הביטחון בידי רשות ממלכתית אחת ולא בידי גופים מפלגתיים ופוליטיים . הגיוס לצה"ל במדינת ישראל הריבונית היה גיוס חובה , ולא התבסס עוד על התנד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית