צבאות מדינות ערב פולשים למדינת ישראל בשבת , 15 במאי , 1948 החל השלב השני במלחמת העצמאות עם פלישתם של חמישה צבאות סדירים של חמש מדינות ערב למדינת ישראל : הצבא המצרי , הלגיון הערבי של ממלכת ירדן , הצבא העיראקי , הצבא הסורי והצבא הלבנוני . מדינת ישראל הותקפה מדרום , ממזרח ומצפון על ידי עשרות אלפי חיילים . במוצאי אותה שבת , בתנאי הפתיחה הקשים של המלחמה פנה דוד בן גוריון , ראש הממשלה ושר הביטחון , בשידור רדיו אל אזרחי מדינת ישראל , הודיע על הפלישה ואמר : " דרך קוצים לפנינו , והיא לא קצרה ולא קלה " . בשלב השני ניהלה את מלחמת העצמאות הממשלה של מדינת ישראל העצמאית , לעומת השלב הראשון , שבו ניהלו את המלחמה מועצת העם ומנהלת העם . מטרת מדינות ערב הייתה לחסל את מדינת ישראל . בחודש הראשון למלחמה ספגה המדינה הצעירה אב ֵ דות כבדות מידי הצבאות הפולשים . הניצחונות של צבאות ערב יצרו מצב קשה , והעמידו בסימן שאלה את עצם קיומה של המדינה היהודית . צבא מצרים פלש מדרום בשני צירים : כוח אחד נע לאורך החוף , ו ְ יע ֲ דֹו - העיר תל אביב , והכוח האחר נע לכיוון ניצנה ָ , לעבר באר שבע , חברון ובית לחם , ו ְ יע ֲ דֹו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית