מבזק כדי שלא ייווצר חלל מדיני בארץ ישראל עם סיום השלטון הבריטי , החלו ההכנות להכרזה על הקמת המדינה . באפריל 1948 הוקמו שני גופים פוליטיים : מועצת העם - גוף ּפַ ְרלמנטִרי , ומנהלת העם - רשות מבצעת . המוסדות החדשים התבססו על מוסדות היישוב אבל שולבו בהם גם נציגים של קבוצות פוליטיות שלא נכללו במוסדות היישוב , כדי שייצגּו ְ את כל היהודים המתגוררים בארץ ישראל . מנהלת העם התמודדה עם דילמה גורלית ומורכבת : האם להכריז על הקמת המדינה מיד עם סיום המנדט או להמתין !? האו"ם הציע לדחות את ההכרזה ולקיים שביתת נשק במשך שלושה חודשים . ארצות הברית תמכה בהצעת האו"ם . דוד בן גוריון סבר שיש להכריז על הקמת המדינה מיד עם סיום המנדט הבריטי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית