ייעלמו . [ ... ] מעדויות בעל פה [ ... ] עולה כי גם בישיבה של 12 במאי הועלו ספקות והיסוסים . המהססים דיברו בשם הזהירות ושיקול הדעת . ברור היה כי אותם האישים בני העלייה השנייה שהיססו , כמו דוד רמז [ ... ] ואליעזר קפלן [ חברי מנהלת העם ] היו חדורים , לא פחות ממחייבי ההכרזה , בכיסופי הגאולה ובשאיפה למימוש החזון הה ֵ ְרצ ְ ל ְ יאנ ִ י של מדינת היהודים - אולם חוש האחריות הפנימי שלהם הזהיר אותם מפני מה שנראה להם כהסתכנות לא מחושבת שבן גוריון מוליך אליה . הם היו משוכנעים כי הוא שוגה בהערכות שווא ומושך אחריו לתהום האבדון את כל מה שנבנה בארץ במשך תקופה ארוכה ובעמל רב , ואשר לא תהיה לו תקומה שנייה . ) עכשיו או לעולם לא , עורך : מ' אביזוהר , כרך ב , עמ' ) 483-482 1 מה היו הנימוקים של חברי מפא"י שהתנגדו להכרזת המדינה מיד עם תום המנדט ? מה דעתכם על נימוקיהם ? 2 דברי המתנגדים להכרזה על הקמת המדינה נעלמו מהפרוטוקולים של מרכז מפא"י - כיצד מסביר זאת המחקר ? דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית