להכריז !? ההנהגה מתמודדת עם דילמה בישיבות מנהלת העם דנו בשאלת הקמת המדינה : האם יש להכריז על הקמת המדינה ? מתי ? ומה יהיו גבולותיה ? שני גורמים כבדי משקל עמדו בבסיס ההתלבטויות : א . עמדת משרד החוץ האמריקני - ארצות הברית דרשה מהנהגת היישוב לא להכריז על הקמת המדינה כאשר יפ ַ נּו הבריטים את ארץ ישראל ב15- במאי . 1948 ג'ורג' מ ְשָָ ל , מזכיר המדינה , אף הזמין אליו את משה ׁשָ ֵרת ב8- במאי 1948 ודרש ממנו לדחות את ההכרזה על הקמת המדינה בכמה חודשים . מרשל סבר כי יש להגיע להפוגה בחזית הצבאית ובמהלכה לחתור להסכם מדיני . ב . שיקול צבאי - בישיבות מנהלת העם עלה חשש כבד בנוגע ליכולת היישוב לעמוד מול פלישה של צבאות מדינות ערב . תוך התמודדות עם שאלות אלו היה על המתכנסים לישיבת מנהלת העם , שהתקיימה ב12- במאי 1948 בתל אביב , להכריע בדילמה גורלית ומורכבת - האם להכריז על הקמת המדינה מיד עם תום המנדט או להמתין . לפני המשתתפים הונחו שתי הצעות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית