מּוקמים מוסדות מדיניים חדשים במקביל למאבק הצבאי ננקטו מהלכים מדיניים לקראת הקמת המדינה . הודעת הבריטים כי יעזבו את הארץ עד 15 במאי , 1948 וסימנים בשטח כי הם אכן מפנים ַ אנשים , מבנים , מחנות צבא וציוד - הבהירו להנהגת היישוב כי יש להתארגן לקראת השלב הבא ולפעול כדי שלא ייווצר חלל מדיני עם הפינוי הבריטי . באפריל 1948 הוקמו שני מוסדות פוליטיים חדשים למדינה שבדרך : מועצת העם - גוף פרלמנטרי שמנה 37 חברים , ּומנהלת העם - רשות מבצעת שמנתה 13 חברים . מוסדות חדשים אלה התבססו על מוסדות היישוב שקדמו להם , אבל שולבו בהם גם נציגים של קבוצות פוליטיות שלא נכללו במוסדות היישוב , כמו החרדים והקומוניסטים . היה ברור כי במעבר מיישוב למדינה יש צורך לכלול בגופי השלטון את כל היהודים המתגוררים בארץ ישראל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית