מבזק השלב הראשון של המלחמה , שהחל בנובמבר , 1947 התאפיין בפגיעות בנפש וברכוש בערים מעורבות , בשכונות גבול עירוניות , ביישובים מבודדים , ובדרכים . דוגמאות לאירועים בראשית במלחמה : בזיזת מרכז מסחרי בירושלים ושרפתו , התקפה על שכונת התקווה בתל אביב , התקפה על בתי הזיקוק בחיפה , ניתוק הרובע היהודי של העיר העתיקה מן העיר המערבית , נפילת הל"ה . בהשפעת ההתקפות על התחבורה החלו לנסוע בשיירות , וכשגברו ההתקפות החלו לנסוע בשיירות של מכוניות משוריינות . חודש מרס 1948 היה החודש הקשה במלחמה על הדרכים ונפגעו בו שלוש שיירות : שיירת נּבי דניאל , ִ שיירת יחיעם ושיירת חּולדה . הערבים הצליחו לנתק יישובים ואזורים יהודיים ולבודד אותם . בהשפעת אירועי חודש מרס 1948 הציעה ארצות הברית להקפיא את תכנית החלוקה והציעה משטר נאמנּות זמני בראשות האו"ם . תכנית ד שהתבצעה בחודשים אפריל - מאי 1948 סימנה את מעבר היישוב מהגנה להתקפה , והודות לפעולות צבאיות שנערכו על פי תכנית זו הושג רצף טריטוריאלי . מניחים כי בהשפעת הישגי תכנית ד נסוגה ארצות הברית מרעיון משטר הנאמנות . מבצע נחשון שהחל ב3- באפריל 1948 היה חלק מתכנית ד . מטרתו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית