מבצע נחשון - מפ ְ נה במלחמה חלק מתכנית ד היה מבצע נחשון , שהחל ב3- באפריל 1948 ונמשך עד 16 באפריל . מטרת מבצע נחשון הייתה פריצת הדרך לירושלים והסרת המצור מעל העיר , כלומר - מעבר מהגנה ּפסיב ָ ִ ית למתקפה יזומה . לשם כך גויסו 1 , 500 חברי " הגנה" מכל החזיתות . במבצע נכבש הכפר הערבי קסטל , ונהרג עּבד אל-קאדר אל-חסייני , מפקד הכוח הערבי בזירת ירושלים . מותו פגע קשות ברוחם של הלוחמים הערבים . כנראה השפיע הפילוג בין הכוחות הערבים על הישג זה של ה"הגנה : " קאּוקג'י , מפקד צבא ההצלה , העדיף באותה שעה לתקוף בקיבוץ משמר העמק כדי לפתוח לכוחותיו את הדרך לחיפה - ולא נענה לקריאתו של עּב ַ ְ ד אל-קאדר אל-חסייני מצבא " הג'יהאד הקדוש" לסייע לו . התקפת קאּוקג'י על משמר העמק החלה ב4- באפריל , 1948 אך כוחותיו נהדפו . בהתערבות הבריטים הושגה הפוגה בקרבות , והבריטים אף סייעו בפינוי הנשים והילדים מן הקיבוץ . ב13- באפריל 1948 ּבחסּות ְ ההפוגה הועברו למשמר העמק כוחות של הפלמ"ח ואלה הצליחו להדוף את מתקפת כוחותיו של קאּוקג'י . החוקר יונה בנדמן מציין , כי איגֶרת המודיעין הבריטי שהתייחסה לאפריל 1948 העריכה כי " המו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית