הישגים בביצוע תכנית ד הקשיים שהתגלו במהלך חודש מרס 1948 גם בזירה הצבאית וגם בזירה המדינית הבהירו למפקדת ְ ה"הגנה" ולהנהגת היישוב כי יש להיערך לקראת עזיבת הבריטים את הארץ ב15- במאי . היה ברור כי לאחר עזיבת הבריטים יפלשו צבאות ע ֲ ָרב לארץ ישראל . לכן , כדי להגן על היישובים היהודיים היה צורך ליצור ביניהם רצף טריטוריאלי על ידי כיבוש ערים , כפרים ושכונות של ערבים . עוד תוכנן , שלקראת עזיבת הבריטים תפעל ה"הגנה" כדי להשיג שליטה על תחנות משטרה , על מחנות צבא ועל תחנות רכבת . ב10- במרס 1948 אושרה תכנית ד . יעדיה הוגדרו : " השתלטות על שטחה של המדינה העברית והגנה על גבולותיה " . כדי להימנע מעימות עם הבריטים הוחלט להוציא את התכנית אל הפֹוע ַ ל סמוך ככל האפשר לעזיבתם את הארץ . החל ב30- בנובמבר 1947 הייתה היוזמה בארץ ישראל בידי הערבים , וההתקפות שלהם על האוכלוסייה היהודית הלכו ותכפּו . תכנית ד שינתה את המצב הזה . כאשר החלה התכנית להתבצע בחודשים אפריל-מאי 1948 עבר היישוב מהגנה להתקפה . סייעו לכך גם משלוחי הנשק מצ'כוסלובקיה שהחלו להגיע באפריל . 1948 באמצעות מדיניות התקפ ִ ית זו נוצר רצף טריטוריאלי במ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית