ארצות הברית נסוגה מתכנית החלוקה האירועים הקשים של חודש מרס הובילו לשינוי במדיניותה של ארצות הברית . במחלקת המדינה של ארצות הברית גבר קולם של הטוענים כי ארץ ישראל איננה מוכנה עדיין לעצמאות וכי יש להקפיא את ביצוע תכנית החלוקה . פקידים במחלקת המדינה חששו כי היישוב היהודי לא יוכל לעמוד בפני ההתקפה של הערבים , ופעלו להקפאת תכנית החלוקה . במרס 1948 תבעה ארצות הברית לכנס את עצרת האו"ם לדיון מחודש בשאלת ארץ ישראל . לשינוי זה במדיניותה של ארצות הברית היו גם מניעים אחרים : אנשי מחלקת המדינה חששו כי אם תתמוך ארצות הברית בתכנית החלוקה שהערבים התנגדו לה כל כך , היא עלולה לסכן את קשריה עם העולם הערבי והמוסלמי ולאבד זכויות נפט וקווי תעופה במזרח התיכון . המתח ששרר בין הגוש המזרחי לגוש המערבי במסגרת המלחמה הקרה , גבר בהתמדה באותה שנה , והוביל את האמריקנים לסגת מתמיכתם בתכנית החלוקה . וכך , במרס 1948 הציעה ארצות הברית כי עד למציאת פתרון מדיני מתאים יוקם בארץ ישראל משטר נאמנּות זמני בראשות האו"ם . המשמעות של הקמת משטר נאמנות הייתה דחיית הקמת המדינה לזמן לא מוגדר . ראשי היישוב והתנועה הציונית התנגדו לתכני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית