הערבים פותחים במלחמה המלחמה שהתחוללה בין היישוב היהודי לאוכלוסייה הערבית הייתה מלחמה לא סדירה . היא החלה ב30- בנובמבר 1947 ביוזמת הערבים ( עמ' , ( 90 והתאפיינה בפגיעות בנפש וברכוש בערים מעורבות , בשכונות-גבול עירוניות , ביישובים מבודדים ובדרכים . ימים ספורים לאחר החלטת האו"ם , בתחילת דצמבר , 1947 התנפלו המוני ערבים על המרכז המסחרי הסמוך לשער יפו בירושלים . במרכז היו חנויות בבעלּות יהודים , וההמון ּב ָ זז אותן והעלה אותן באש . באותו חודש , ב8- בדצמבר 1947 נערכה התקפה על שכונת התקווה בדרום תל אביב , וב29- בדצמבר נרצחו 39 עובדים בבתי הזיקוק בחיפה . הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נותק מן העיר המערבית . יריות של ערבים על שכונות-גבול בערים מעורבות , כפי שקרה למשל בגבול יפו-תל אביב , גרמו ליהודים תושבי המקום לעזוב את בתיהם . להלם ולאב ֶ ל כבד ביישוב גרמה נפילתם של ל"ה לוחמים 35 - לוחמי פלמ"ח , שיצאו בלילה שבין 15 ל16- בינואר 1948 מה ְ רטּוב כדי להחיש עזרה לגוש ע ֶ צ ְ יֹון המנותק . על האירועים שהובילו למותם של ל"ה הלוחמים בפיקודו של דני מס , אין מידע ברור . כפי הנראה גילו אותם ערבים לפנות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית