הכוחות הלוחמים של הערבים בדצמבר 1947 החליטה הליגה הערבית ( עמ' ( 149 על הקמת " צבא ההצלה , " שיפעל לעזרת הערבים בארץ ישראל . הליגה הערבית אף הטילה על המדינות החברות בה לממן את צבא ההצלה . בהקמת צבא ההצלה ביקשה הליגה הערבית לסייע לערביי ארץ ישראל ללא מעורבות ישירה של צבאות מדינות ערב . מּב ֵ ין מדינות הליגה הערבית , הקצ ְ תה סוריה את מַרב המשאבים לצבא ההצלה - בציוד ובכסף . במחנה בקרבת דמשק , התאמנו המתנדבים במשך כשבועיים . בינואר 1948 הגיעו החיילים הראשונים של צבא ההצלה לעזרת הערבים בארץ ישראל . צבא ההצלה היה צבא מתנדבים והוא מנה בין 4 , 000 ל 5 , 000- לוחמים שהגיעו מקרוב ומרחוק - מעיראק , מסוריה ומלבנון וכן מתימן , מסּודאן ומערב הסעודית . לארץ ישראל חדרו גם קבוצות קטנות של מתנדבים מירדן , שהיו למעשה חיילי " הלגיון הערבי . " כמה מאות חברים של " האחים המוסלמים" הגיעו ממצרים , בתחילה ללא אישור ממשלת מצרים ורק מאוחר יותר קיבלו את הסכמתה . חוקרים משערים כי ממשלת מצרים הסכימה לשליחת " האחים המוסלמים" על מנת להרחיק את חברי התנועה הקיצונית הזו ממצרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית