שני שלבים במלחמת העצמאות מלחמת העצמאות התנהלה בשני שלבים מרכזיים ולכל אחד מהם מאפיינים המיוחדים לו : השלב הראשון החל ב30- בנובמבר , 1947 למחרת החלטת כ"ט בנובמבר , והסתיים ב14- במאי , 1948 ביום הכרזת המדינה . במהלכו התנהלה מלחמה בין אזרחים : בין היישוב היהודי לבין האוכלוסייה הערבית . המלחמה בשלב הזה התנהלה בין כוחות צבאיים מקומיים לא סדירים . השלב השני החל ב15- במאי 1948 עם פלישת צבאות מדינות ע ֲ ָרב למדינת ישראל למחרת ההכרזה על הקמתה , והסתיים במרס . 1949 במהלכו התנהלה מלחמה בין מדינות : בין מדינת ישראל לצבאות מדינות ערב שפלשו אליה ( מצרים , ירדן , עיראק , סוריה , לבנון . ( המלחמה בשלב הזה התנהלה בין צבאות סדירים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית