פרק ו : מלחמת העצמאות - מלחמה בין היישוב היהודי לאוכלוסייה הערבית בשלב הראשון של המלחמה כללו הכוחות הלוחמים בצד היהודי את חברי המחתרות ובעיקר - אנשי ה"הגנה , " ובהם כוחות החי"ש - חיל השדה של ה"הגנה" ( עמ' ( 49 והפלמ"ח ( עמ' . ( 60 המתגייסים לכוחות אלה היו מתנדבים מכיוון שעדיין לא קמה מדינה ריבונית . עד מאי 1948 הקימה ה"הגנה" תשע חטיבות . ב1- ביוני 1948 הוקם צה"ל - צבא הגנה לישראל , וארגון ה"הגנה" שימש לו תשתית . צה"ל הוא הצבא של מדינת ישראל הריבונית והגיוס לצה"ל נקבע כשירות חובה ולא היה עוד התנדבותי - כמו למחתרות ( עמ' . ( 115 עם חיילי צה"ל נמנו אנשי גח"ל - גיוס חוץ לארץ . הם גויסו בידי ה"הגנה" באירופה , במחנות המעצר בקפריסין , וממדינות צפון אפריקה . רבים מהם לא ידעו עברית כאשר גויסו לצה"ל ונשלחו מיד לאחר חיּולם - לחזית . בנוסף התגייסו לעזרת צה"ל גם אנשי מח"ל - מתנדבי חוץ לארץ , שרובם הגיעו מארצות הברית . מח"ל כלל כ 3 , 000- מתנדבים בעלי מקצועות צבאיים שתרמו לבניית החילות החדשים של צה"ל . מרביתם שירתו בחיל האוויר . כוח ייחודי במלחמת העצמאות היה הגדנ"ע - גדודי הנוער . הגדנ"ע היה מסגרת ק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית