לחזרה ולדיון . 1 ההיסטוריון שמואל דותן כותב : "הסתייגותה של ממשלת בריטניה מן הדין וחשבון של הריסון ומסקנותיו מכאן , ופרסומו של הדין וחשבון בארצות הברית מכאן , גררו את הבית הלבן למעורבות רבה יותר מכפי שביקש בתחילה . מעורבות זו לא תצטמצם בשאלת העקורים , אלא תחול גם על שאלת עתידה המדיני של ארץ ישראל . " ( המאבק על ארץ ישראל , עמ' ( 302 א . מה הרקע לשליחותו של הריסון ומה הציע בדּוח שחיבר ? ב . הציגו דוגמאות למעורבות האמריקנית בשאלת ארץ ישראל . מה היו מניעיה ומה חשיבותה ? ג . שמואל דותן טוען כי עד סוף ימיו האמין ּבו ֵ וין ִ שארצות הברית הכשילה את מדיניותו בארץ ישראל . מדוע ? . 2 ב"תנועת המרי העברי" נכללו כל ארגוני המחתרת ביישוב . א . תארו את המאבק שניהלה תנועת המרי נגד בריטניה . ב . מה היו התוצאות המידיֹות ומה היו התוצאות ארוכות הטווח של המאבק ? . 3 יש הטוענים , כי החרפת מאבקו של היישוב בבריטניה לאחר מלחמת העולם השנייה הובילה לתכנית החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר . 1947 א . ציינו את התחומים שבהם נאבק היישוב בבריטים ותארו את דרכי המאבק שלו . ב . בחרו שני אירועים מרכזיים , המבטאים לדעתכם את ההס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית